logo

0912 839 3220

ترخیص مواد اولیه

1396/08/30 , 8:1
بعضی از مواد اولیه ای که توسط شرکت پویان ترخیص می شوند عبارتند از:
- ترخیص مواد اولیه درب و پنجره سازی
- ترخیص مواد ولیه تجهیزات ورزشی
- ترخیص مواد اولیه ماشین آلات
- ترخیص مواد اولیه چرم
و...
مدارک لازم جهت ترخیص مواد اولیه موادغذایی،آشامیدنی و آرایش و بهداشتی
متقاضی صدور مجوز ترخیص مواد اولیه می بایست، مدارک زیر را تکمیل کرده و به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و یا اداره های نظارت تابعه ارائه نماید:
1- فاکتور کالا
2- اصل نسخه دوم متقاضی
3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف در ارتباط با فاکتور، که به تأیید مقاامات دارای صلاح بهداشتی کشور مبدأ رسیده و سفارت جمهوری اسلامی ایران مهر کرده باشد.
4- اصل برگ آنالیز و یک برگ تصویر آن
پس از بررسی و کنترل مدارک و کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نمونه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاه های مرتبط کنترل غذا و دارو ازسال و پس از مطابقت با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر می شود.
ترخیص مواد اولیه شرکت های تولیدی
ترخیص مواد اولیه شرکت های تولیدی نیز از خدمات شرکت پویان می باشد . ترخیص مواد اولیه یکی از مواد ترخیصی می باشد که برای شرکت های تولید دارای اهمیت هستند. صاحبان تولیدی ها و کارخانه ها می توانند ترخیص مواد اولیه مورد نیاز خود را به ما بسپارند.